תקנון אתר

תקף  12.2019

תקנון אתר NIKA-BAITS

ברוכים הבאים לאתר NIKA-BAITS (ה”אתר”)

אתר NIKA-BAITS וחברת אס. אי. פישינג מספקות לך את התוכן והשירותים הזמינים באתר בכפוף לתנאים ולהתניות שלהלן, למדיניות הפרטיות שלנו ולתנאים והתניות וקווי מדיניות אחרים שבאפשרותך למצוא ברחבי האתר שלנו בקשר לפונקציות בה, למאפיינים ולקידום מכירות, אשר כולם מהווים חלק מתנאים והתניות אלה וכלולים בהם (במקובץ יוגדרו להלן, ” תקנון האתר”). בכניסתך לאתר זה או בשימוש בו, את/ה מאשר/ת שקראת תנאים והתניות אלה, הבנת אותם, והסכמת להיות מחויב/ת להם ללא הגבלה או סייג.

פרטיות

אנא עיין/ני במדיניות הפרטיות שלנו על מנת להבין את מדיניות הפרטיות שלנו.

מוצרים ושירותים לשימוש

המוצרים והשירותים הזמינים באתר זה אשר אנו עשויים לספק לך, מיועדים לשימוש אישי בלבד. אינך רשאית למכור או למכור מחדש כל מוצר או שירות, שרכשת או קיבלת מאיתנו בדרך אחרת. אנו שומרים את הזכות, עם או ללא הודעה, לבטל או להפחית את הכמות של כל הזמנה שיש לבצע, או של מוצרים או שירותים כלשהם שיש לספק לך, אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הם עשויים להביא להפרה של התנאים והתניות שלנו.

תנאי השימוש באתר

לצפייה בתנאי השימוש באתר ובהליכים הקשורים להזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה (כגון עיבוד ההזמנה, משלוח וטיפול, החזרות והחלפות), לחצי כאן.

 

החזר כספי בגין ביטול עסקה יינתן בתוך 48 שעות מרגע ההזמנה

 

התחייבויותיך ותחומי האחריות שלך

בגישה לאתר או בשימוש בו, תציית/י לתנאים והתניות אלה ולאזהרות המיוחדות או להוראות לגישה או הוראות לשימוש המפורסמות באתר. אינך רשאית לערוך כל שינוי או תיקון באתר או בכל תוכן או שירותים העשויים להופיע באתר זה ואינך רשאית לפגום בכל דרך בשלמות האתר או בתפעולו. מבלי להגביל את כלליותה של כל הוראה אחרת מתנאים והתניות אלה, אם תפר/י כל התחייבות מאלו המפורטות בתנאים והתניות אלה, ברשלנות או במכוון, תחויב/י בגין כל הפסד ונזק שהדבר עלול לגרום ל-אס. אי. פישינג, לגורמים מסונפים שלנו, לשותפים או למעניקי רישיונות שלנו, ונהיה בעלי זכות (אך לא נהיה מחויבים) לסיים ולבטל את שימושך באתר, לחסום את ה-IP שלך, ו/או למסור את שמך ואת פרטיך אם הדבר נדרש חוקית.

קישורי צד ג

איננו אחראים לתוכנם של כל דפים מחוץ לאתר האינטרנט או לכל אתר אינטרנט אחר המקשר לאתר זה או שיש אליו קישור ממנו. קישורים המופיעים באתר הם לשם הנוחות בלבד ואינם מהווים תמיכה מצדנו או מצד הגורמים המסונפים שלנו או שותפינו בתוכן, במוצר, בשירות או בספק שאליו או ממנו ההפניה. הקישור שלך אל דפים כלשהם מחוץ לאתר האינטרנט או ממנו, או לאתרי אינטרנט אחרים הוא על אחריותך. איננו אחראים בכל דרך שהיא לבדיקה או להערכה ואיננו מתחייבים למבצעים שבדפים מחוץ לאתר האינטרנט או בכל אתרי אינטרנט אחרים או לפרסומות המקשרות אל האתר או ממנו, ואיננו נוטלים על עצמינו כל אחריות או חבות לפעולות, לתוכן, למוצרים או לשירותים של דפים ואתרי אינטרנט כאלה, לרבות, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות והתנאים והתניות שלהם. עליך לעיין בקפידה בתנאים ובהתניות וכן במדיניות הפרטיות של כל דף מחוץ לאתר האינטרנט ושל אתרי אינטרנט אחרים בהם תבקרי.

דיוק המידע

אנו משתדלים לדייק ככל הניתן בתיאור מוצרינו באתר; עם זאת, בכפוף לחוק החל, איננו מתחייבים לכך שתיאורי המוצרים, הצבעים, המידע או תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות. מבצעי מוצרים, מחירים, תנאי משלוח וכו’, כפופים לשינוי על ידינו לפי שיקול דעתנו.

 

תכונות, פונקציות ואירועים מיוחדים

האתר עשוי להציע תכונות, פונקציות או אירועים מיוחדים מסוימים (כגון תחרויות, הגרלות או מבצעים אחרים) העשויים (א) להיות כפופים לתנאי שימוש, לכללים ו/או למדיניות, בנוסף לתנאים והתניות אלה, או במקומם; ו- (ב) להיות מוצעים על ידינו או בידי צדדים שלישיים. במקרים אלה, נודיע לך על כך ואם תבחר/י לנצל מבצעים אלה, את/ה מסכימ/ה לכך שהשימוש במבצעים אלה על ידך יהיה כפוף לתנאי שימוש, כללים ו/או מדיניות נוספים או נפרדים כאמור.

כללי

את/ה מאשר/ת ומסכימ/ה לכך שתנאים והתניות אלה (לצד מדיניות הפרטיות שלנו ותנאי ההסכם והמכירה והתניות אחרים וכן קווי מדיניות שאותם באפשרותך למצוא ברחבי האתר שלנו) מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינינו הנוגע לשימוש שלך באתר, באים במקום ו/או גוברים על כל הצעות, הסכמים או תקשורת קודמים וחלים עליהם.

איננו יכולים להיות אחראים לכל אובדנים או נזקים עקב כל בעיות טכניות או אחרות הקשורות לתוכנה, לחומרה, לתשתית אינטרנט, לספקי צד ג’ ו/או לכל נסיבות או אירועים אחרים שאינם תחת שליטתנו.

אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות תנאים והתניות אלה בכל עת באמצעות פרסום השינויים באתר ומתן הודעה על שינוי כאמור באתר. כל שינוי נכנס לתוקף מיד בפרסומו באתר ובפרסום הודעה על אודות שינוי כאמור. המשך שימוש על ידיך באתר לאחר מכן מהווה הסכמה שלך לכל תנאים והתניות ששונו כאמור. אנו רשאים, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק כל זכות שתנאים והתניות אלה מעניקים. עליך לציית מיד לכל הודעת הפסקה או הודעה אחרת, לרבות, לפי העניין, באמצעות הפסקת כל שימוש באתר. אנו רשאים, עם או ללא הודעה מראש, להפסיק את השימוש באתר זה ולסיים את פעילותו.

שאלות שעולות בנוגע לתקנון זה, אנא שלח/י אלינו הודעת דוא”ל לכתובת sandlerfish9@gmail.com

 

המוצרים הנמכרים באתר לא מיועדים למאכל בני אדם!